Door de geest geleide exegese

Door de geest geleide exegese

Waarom is de Door de geest geleide exegese nuttig?


Omdat de Heilige Geest ons in de exegese naar de waarheid leidt op dezelfde manier als hij ons in alle waarheid leidt, is de Door de geest geleide exegese nuttig voor degenen die meer willen weten over hoe de Heilige Geest ons naar de waarheid leidt en wat we moeten doen om begeleid worden. De discussie en het voorbeeld in dit boek zijn een waardevolle aanvulling op Het Werk dat de Heilige Geest doet om ons naar de hele Waarheid te leiden.


Door de geest geleide exegese vertelt hoe de Heilige Geest ons leidt naar de waarheid en hoe onze rol wordt geleid in de context van exegese. Daarom is dit boek ook nuttig voor degenen die de hulp van de Heilige Geest zoeken in het proces van exegese.


Door de geest geleide exegese zal antwoorden bieden op de volgende vragen die door Dr. John W. Wyckoff in zijn boek Pneuma and Logos zijn gesteld:


  • Wat is, indien aanwezig, de relatie tussen de Heilige Geest en bijbelse hermeneutiek?

  • Als de Heilige Geest erbij betrokken is, wat is dan de aard en inhoud van de kennis die als resultaat van deze betrokkenheid is opgedaan?

  • Wie komt in aanmerking als een door de Geest geleide tolk: met wie werkt de Heilige Geest in het proces?

  • Hoe werkt de Heilige Geest met de uitlegger; wat is de aard van de rol van de Geest in relatie tot die van de menselijke uitlegger?

  • Wat is de menselijke rol bij interpretatie als de Heilige Geest erbij betrokken is?

Tekstbestanden

EPUB bestand - Downloaden

PDF bestand - Downloaden

PDF bestand - Visie