Geestelijke Groei

Geestelijke Groei

Geestelijke groei is de verandering en groei van de geestelijke aard van ons wezen. Het gaat om geestelijke transformatie en groei naar volwassenheid en voltooiing.


Spirituele volwassenheid heeft twee belangrijke kenmerken: onderscheidingsvermogen en zelfbeheersing. Onderscheidingsvermogen is noodzakelijk voor zelfbeheersing.


Wanneer wij geestelijk volwassen zijn, zullen wij niet langer zuigelingen zijn die door bedrog worden heen en weer geslingerd.


En Hij heeft de apostelen gegeven, de profeten, de evangelisten, de herders en leraars, om de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening, voor de opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God bereikt hebben, tot een volwassen mensheid, tot de maat van de volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zijn, die heen en weer geslingerd worden door de golven en meegesleept worden door elke wind van leer, door menselijke listigheid, door sluwheid in bedrieglijke plannen. (Efeziërs 4:11-14).


De volwassen mens heeft zijn zintuigen getraind om zowel goed als kwaad te onderscheiden.


Vast voedsel is voor de geestelijk rijpe mens, de mens die door voortdurend gebruik zijn zintuigen heeft getraind om goed van kwaad te onderscheiden. (Hebreeën 5:14).


Geestelijke groei houdt dus de transformatie in naar een nieuwe manier van onderscheiden en de rijping van die nieuwe manier.


Een geestelijk volwassen persoon heeft zelfbeheersing.


Indien iemand niet struikelt in hetgeen hij zegt, is hij een geestelijk rijp man, die ook in staat is zijn gehele lichaam in toom te houden. (Jakobus 3:2)


Geestelijke groei houdt dus ook de transformatie in naar een nieuwe manier om onszelf te beheersen en de rijping van die nieuwe manier.


Een geestelijk volwassen persoon heeft alle geestelijke eigenschappen die nodig zijn voor leven en godsvrucht. Geestelijke groei bestaat uit het toevoegen en rijpen van die eigenschappen.


Om geestelijk te groeien moeten we twee dingen doen. We moeten onze verbinding verbreken met de stroom van corruptie die onze corrupte geestelijke natuur in stand houdt en versterkt. We moeten een voortdurende, eeuwige verbinding vormen met de stroom van onkreukbaarheid die een nieuwe geestelijke natuur in ons zal vormen, ondersteunen en versterken.

Tekstbestanden

EPUB bestand - Downloaden

PDF bestand - Downloaden

PDF bestand - Visie